ubezpieczenia

ubezpieczenia zdrowotne
 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
 • ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550

Kommentare

 1. Dzień Dobry!
  Pragniemy wszystkich poinformować, że nie wszyscy muszą koniecznie ubezpieczać się w Niemczech i płacić kolosalne sumy. Dotyczy to głównie osób posiadających meldunek w Polsce, a przede wszystkim tych, którzy mają rodziny w Polsce. Istnieje możliwość rejestracji działalności gospodarczej (Gewerbe) za pośrednictwem naszego biura. Osoba prowadząca taką działalność nie podlega pod niemiecki obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a jednocześnie w dalszym ciągu legalnie świadczy usługi w Niemczech. Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu naszego biura we Frankfurcie 069-29729359. Obsługujemy zainteresowanych z całych Niemiec Zapraszamy!

  AntwortenLöschen
 2. ubezpieczenie zdrowotne bez podwyżek, bez wkładu własnego, bez badania lekarskiego, bez nadpłacania zaległych składek ustawowych, ubezpieczenie samochodowe, wypadkowe

  AntwortenLöschen

Kommentar veröffentlichen