Posts

ubezpieczenia

ubezpieczenia emerytalne Już teraz warto zatroszczyć się o swoją przyszłość. Przyszli emeryci nie muszą liczyć wyłącznie na Państwo. Regularne wpłaty przez kilkadziesiąt lat składek ubezpieczeniowych, o wysokości dostosowanej do możliwości zarobkowych, pozwalają zgromadzić kapitał wystarczający na godne życie po przejściu na emeryturę. Niemiecki system emerytalny przechodzi od dawna duży kryzys. Dzieje się tak, ponieważ każde pokolenie pracujące odprowadza składki z których finansowane są emerytury starszego pokolenia, dlatego bardzo ważna jest równowaga w systemie. Trudno ją jednak zachować w sytuacji rosnących oczekiwań obywateli, przedłużającego się niżu demograficznego, który powoduje, że coraz mniej ludzi musi utrzymywać coraz więcej emerytów. Wysokie bezrobocie uszczupla jeszcze zasoby systemu. Wielu ekonomistów jest zgodnych co do tego, że obecnie pracujące pokolenie otrzyma jedynie małą część pieniędzy, które wpłaca obecnie. Dlatego, by uniknąć w przyszłości życia na skro

Versicherung

Kfz-Haftpflicht Krankenversicherung Pflege-Versicherung Privat Rechtsschutz Reise und Freizeit

ubezpieczenia

ubezpieczenia  zdrowotne 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu) 100 % koszty usług stomatologicznych gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €) ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 € serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550

tłumaczenie

Częstym problemem z jakim spotykają się nasi klienci dotyczy szeroko rozumianej komunikacji. Nierzadko zdarza się, że niewystarczająca znajomość języka niemieckiego stanowi dla Państwa barierę. Proszę nie czekać, aż problemy zaczną się piętrzyć. Chętnie Państwu pomożemy. tłumaczenie

Polskie Biuro

Polskie Biuro Zakładanie i prowadzenie firm jednoosobowych i spółek Firma bez konieczności posiadania stałego zameldowania na terenie Niemiec! Legalizacja pracy w Niemczech Legalizacja pobytu w Niemczech w/g § 5 Freizüg/EU Bezpłatne doradztwo ubezpieczeniowe Księgowość, rozliczenia podatkowe (zgodnie z § 6 nr 3 i 4 Steuerberatungsgesetz) tłumaczenie pism urzędowych Załatwianie spraw urzędowych z upoważnieniem

ubezpieczenia

Ubezpieczenia emerytalno-życiowe zawierają również, jak sama nazwa mówi, ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego przed osiągnieciem wieku emerytalnego, spadkobiercy otrzymują kapitał w wysokości wszystkich do tej pory wpłaconych składek plus narosłe oprocentowanie. Dodatkowo do ubezpieczenia można włączyć opcje: ubezpieczenia od niezdolności do pracy lub przypadku ciężkiej choroby.

tlumaczenie